Digital Repository, ECF19

Font Size: 
Fracture of Ceramic Materials under Dynamic Loadings
Evgeniya Skripnyak, Vladimir Skripnyak, V. Skripnyak, I.K. Vaganova

Last modified: 2013-02-22

Abstract


---

Full Text: PDF